Els origens de la Psicologia (2)

L’Edat Mitjana
De totes les aportacions de la filosofia, la que ha persistit en la Psicologia moderna és la de Sant Tomàs d’Aquino, que essencialment distingeix quatre maneres de relacionar-se l’ésser humà amb el món, corresponents a les quatre potències de l’ànima: vegetativa, sensitiva, intel·lectiva i apetitiva. En aquesta distinció, Sant Tomàs concedeix una atenció i tracte especial a l’ésser humà. És característica essencial i exclusiva de l’ésser humà la potència intel·lectiva de raonar i la de voler lliurement i la irrupció de l’ànima en el cos humà per obra de Déu. Per tant, solament l’ésser humà, per l’enteniment i la voluntat lliure pot arribar a Déu. Sant Tomàs estudia especialment l’ànima intel·lectiva, dedicant molt poca atenció al component del mecanisme animal de l’ésser humà en favor de l’estudi de la facultat superior. Aquesta postura tradicional o aquesta atenció fonamental a allò més específic de l’ésser humà, segueix tenint la seva influència activa en la Psicologia moderna en molts autors.

Segle XVII: Racionalisme
De l’estudi purament metafísic o filosòfic de la Psicologia, es va arribant poc a poc al racionalisme i l’empirisme. Descartes considera a la realitat composada de dues espècies fonamentals: l’extensa i la pensant, la primera regida per un pur mecanicisme i la segona per la llibertat; però no aconsegueix connectar-les bé, derivant d’ell racionalismes materialistes (realitat mecànica) o espiritualistes (realitat pensant). Christian Wolff va ser el primer que, sistematitzant el racionalisme de Leibniz, va distingir entre Psicologia empírica i Psicologia racional i d’aquesta síntesi wolffiana arrenca Kant per a elaborar el seu discutit pensament.

Segle XVIII: Empirisme
En el s. XVIII la Psicologia que s’estudia s’aparta cada cop més de la Metafísica, i postula una base que intenta ser més aviat científica: la de no acceptar res que no procedeixi de l’experiència sensible. L’home, així, és considerat essencialment com cos (com a realitat extensa); i llavors, entre l’animal i l’home no hi hauria més que una diferència de grau; els actes dels humans serien resultat únicament d’un joc de forces, estímuls sensibles i reaccions dels sentits. Aquesta és la postura de l’empirisme.

A l’empirisme ja no l’interessa tant l’essència de l’ànima, sinó les seves manifestacions i aquestes centrades en un coneixement a través de l’experiència (Bacon) i experiència sensible (Hobbes). Locke fa la distinció entre experiència interna (reflexió) i experiència externa (sensació).
Telf.: 605 52 52 81
Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada