L'actitud vital

Què pensem i sentim de nosaltres mateixos? Quina imatge tenim dels altres? Quina és la nostra percepció del món?
 
Tot això ve determinat per la nostra actitud vital. Segons l’autor A. Harris, hi ha cinc posicions vitals: +/+,  +-/+-,  -/+,  +/-  i  -/-.
 
Jo estic bé, tu estàs bé: Es representa +/+. El “jo” defineix com em sento jo amb mi mateix i respecte als altres. “Tu” representa a les altres persones amb qui ens relacionem i al món en general.
Si creiem que “jo estic bé” vol dir que crec que puc comptar amb mi mateix, que confio amb les meves capacitats, que puc afrontar diferents situacions i problemes.
Si creiem que “tu estàs bé” vol dir que veiem als altres d’igual a igual, no els creiem ni millors ni pitjors, ni més ni menys capacitats que nosaltres.
Però no caiguem en el perill de creure que nosaltres SEMPRE estem bé, i que la gent i el món SEMPRE està bé. Es una visió idealitzada de la realitat. La posició més sana seria +-/+-, és a dir, normalment estic bé, normalment tu i el món esteu bé, però no sempre. Aquesta és la posició vital realista. És la que ens fa ser conscients de les nostres limitacions i les dels altres.
 
 
Jo estic malament, tu estàs bé: Es representa -/+. Aquesta és la posició vital de les persones que pensen que els altres tenen més capacitats que ells, i per tant, “si tu estàs bé”, “tu has de cuidar de mi” (o decidir per mi, o fer les coses per mi...). És la posició de les persones que tendeixen a la depressió i/o a la dependència. Per sortir d’aquest paper, hauran d’admetre que també ells tenen capacitats, hauran de començar a fer-les servir, i deixar de creure que els altres són millors i que a més a més tenen “l’obligació” de fer-m’ho tot.
 
Jo estic bé, tu estàs malament: Es representa +/-. És la persona que es creu amb més capacitats, més drets, etc. que els altres. O bé pot desenvolupar una actitud salvadora cap als -/+ i crear junts una relació simbiòtica (de dependència), o bé es creu superior (que és el cas del narcisista), que pensa que té més drets que la resta de la gent i que mereix un tracte especial. També les persones amb personalitat paranoide creuen estar bé i que els altres no ho estan. No accepten la seva pròpia condició.
 
Jo estic malament, tu estàs malament: Es representa -/-. És una posició vital molt autodestructiva. La persona considera que està malament, però com que creu que la vida i el món no valen la pena, no faran res per millorar. Es l’actitud de la persona que es droga, de l’alcohòlic, etc. Pensen que no val la pena l’esforç de canviar.
 

 

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada