Deixant anar el llast


Fins ara hem vist els 8 tipus bàsics de personalitat. Els hem classificat en funció de la seva necessitat de recerca de reforç en els altres, com a independents, dependents, ambivalents i desvinculats. I també en funció de si la recerca o no de reforç la fan d'una manera activa o passiva. Això ens ha donat lloc a 8 tipus bàsics de personalitat: Enèrgic, segur, sociable, cooperador, sensitiu, respectuós, inhibit i introvertit. També hem vist, com aquests tipus de personalitat, que són considerats normals, poden derivar en no tan sans quan són sotmesos a situacions estressants: així doncs, un enèrgic pot derivar cap a conductes antisocials, el segur cap a conductes narcisistes, el sociable pot tendir cap a l'histrionisme, el cooperador cap a la personalitat dependent, el sensitiu es tornarà passiu-agressiu, el respectuós deriva cap a la personalitat obsessiva, l'inhibit cap al trastorn de personalitat per evitació i l'introvertit cap a la personalitat esquizoide.

Si a aquests tipus de personalitat bàsics afegim una infantesa amb abandonament, maltractaments, etc. i una vida adulta amb situacions molt estressants o poc acollidores, poden derivar en trastorns més greus: aquests trastorns de personalitat serien el trastorn esquizotípic de personalitat, el trastorn límit i el trastorn paranoide.

Així doncs, podríem classificar la personalitat en diferents graus, segons la seva inadaptació i el patiment que ocasiona a la persona, així com la dificultat per portar una vida que anomenaríem “normal”.  S'entén per “vida normal” en una persona adulta, a la capacitat de cuidar d'un mateix, la capacitat de desenvolupar una feina que li permeti auto-mantenir-se econòmicament i la capacitat de relacionar-se amb les altres persones, en major o menor grau. Dins d'aquesta “normalitat”, trobarem a persones que estan a gust en una feina de cara al públic, persones que prefereixen treballar soles, algunes que tenen tendència a solucionar els seus propis problemes sense demanar ajut, els que necessiten compartir el seu malestar i buscar el recolzament dels altres, els que tenen molts amics i una intensa vida social, i els que estan més a gust estant sols. Tot això té a veure amb la personalitat de cadascú i es considera normal.

Quan aquests trets personals s'aguditzen, formarien part del que s'anomena els trastorns de personalitat. La persona pot estar tota la vida convivint amb la seva manera de ser, que li causarà angoixes i malestar, però no li impedirà seguir endavant amb la seva vida, és a dir, no són patològics, però la persona no estarà a gust amb ella mateixa ni amb els altres.

No hi ha un punt exacte en el qual podem dir que la persona té una patologia, és a dir, una “malaltia” o trastorn greu. Hi ha però una sèrie d'indicadors, que tenen a veure amb la cura d'un mateix (deixar de rentar-se durant dies, conductes alimentàries que fan perillar la salut, consum de substàncies tòxiques), amb la capacitat per treballar (faltes reiterades a la feina, fer malament el treball, ser incapaç de mantenir un lloc de treball), o dificultats greus en les relacions socials (tancar-se a casa durant dies, fins i tot no aixecar-se del llit, o a l'altre extrem, conductes exhibicionistes, fer “l'espectacle” en públic, o conductes compulsives, com rentar-se les mans 50 cops al dia, etc.). Arribats a aquest punt, podem parlar de patologies. En la psiquiatria clàssica, es classificaven en neurosis i psicosis, distingint entre d'altres trets si la persona és conscient que té un problema greu o no.

En els propers articles parlaré dels trastorns més greus de personalitat, l'esquizotípic, límit i paranoide. I també dels trastorns psicòtics que són clarament patològics.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada