La personalitat humana (11): La personalitat esquizotípica

Aquest tipus de personalitat estaria al grup dels desvinculats, és a dir, les persones que tenen poc contacte social i a més no busquen el recolzament en els altres. Hem vist la personalitat introvertida i la inhibida. La personalitat esquizotípica seria una derivació o agreujament d'aquests tipus de personalitat.

Les persones que coneixen a un esquizotípic el descriuen com a excèntric, aberrant i extravagant. La seva història escolar i laboral acostuma a estar plena de deficiències i irregularitats. Canvien sovint d'ocupació, d'estudis, interessos i feines.


Tenen molt poca relació amb la resta de les persones, la qual cosa fa difícil que puguin arribar a tenir una parella, i si la tenen, acostuma a durar poc la relació.

Prefereixen l'aïllament social i es dediquen a activitats que els altres troben estranyes.

En casos greus, fins i tot el seu discurs, la seva manera de parlar és estranya: divaguen, parlen amb metàfores, poden ser incoherents, utilitzar paraules peculiars...

La seva vida es caracteritza per l'aïllament. Tenen molt poca vinculació amb els altres, i s'impliquen cada cop en rols i feines més marginals. El fet d'haver de parlar amb d’altres persones o veure's en una situació social els causa una gran ansietat . Van d’aïllats a totalment inaccessibles. Són, per exemple, aquelles persones que viuen soles amb un munt de gats, acumulen objectes sense valor i quan es moren, els veïns no sabien res d'ells ni de la seva vida.

El seu pensament és rumiador i autístic (per a ells mateixos). Molt sovint són dispersos, no tenen lògica i es perden en detalls irrellevants. També hi ha una tendència al pensament màgic: creuen tenir clarividència, telepatia, un sisè sentit o conductes molt supersticioses. També creuen sovint en presències no reals, en forces que hi ha al seu voltant, que poden ser benignes o malignes.

L'expressió afectiva va de deficient a nul·la. Poden ser apàtics, insensibles i apagats, o, ans al contrari, estar en un estat constant d'agitació.

Es veuen a si mateixos com a desemparats i amb falta de sentit en la vida, buits. Tenen sentiments d'estranyesa. Creuen que no tenen res que pugui interessar als altres. Sovint pateixen de despersonalització, de no saber realment qui són, o dubtar de si són ells mateixos o són una altra persona. Poden arribar a no reconèixer-se a ells mateixos al mirall.

Poden caure en fer rituals estranys, una mena d'actes “màgics”, com per exemple rentar-se compulsivament les mans per “purificar-se”, o omplir la casa d'amulets i objectes màgics. Tot i que puguin reconèixer que el seu comportament és estrany, fins i tot absurd, no tenen la capacitat per controlar-ho, i poden perdre el concepte de per què ho fan.

Per últim, recordar que, tot i la raresa d'aquest tipus de personalitat, no estem parlant d'un trastorn psicòtic, sinó d'un tipus de personalitat. La persona podrà passar la seva vida sent així, amb les seves dificultats, però passant desapercebuda, sense rebre cap tractament psicològic ni psiquiàtric.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada