La personalitat humana (2)


Abans d'entrar a definir els diferents tipus de personalitat existents, hem d'explicar els estils d'actuació que determinen aquestes personalitats.

D'una banda, cal tenir en compte el concepte de reforç: per actuar, per dirigir-nos cap a un objectiu, necessitem una estimulació, un reforç. Aquest reforç es pot buscar de manera activa o bé passiva.

Els individus que busquin el reforç de manera activa, seran persones amb tendència a l'acció. Tenen una conducta alerta, vigilant, persistent, ambiciosa i dirigida cap al seu objectiu. Estan fermament compromeses en assegurar allò que volen. Planifiquen estratègies, busquen alternatives, manipulen els esdeveniments i sortegen els obstacles. Són enèrgics, emprenedors i mostren una necessitat de controlar el seu entorn ambiental.

Els individus passius són reactius. Inicien poques estratègies. Esperen que el seu entorn els proveeixi de reforços. Tendeixen a la inèrcia i a l'adaptació. Les experiències passades els han privat de l’oportunitat d'adquirir seguretat en ells mateixos, confiança en la seva habilitat per dominar els esdeveniments del seu entorn. Molts cops pensen que podran obtenir les coses amb poc esforç per part seva. Esperen que l'entorn actuï per ells, i llavors triaran com reaccionar.

La manera de buscar el reforç dóna lloc a 4 estils bàsics de personalitat:
Independent: busca els reforços en si mateix, confia en ell mateix.
Dependent: busca reforç en els altres. L'atenció, l'afecte i el recolzament interpersonal són molt importants per a ell.
Ambivalent: no acaba de decidir a on buscar el reforç. Uns cops es mostrarà dependent i conformat, i altres independent, autònom, fins i tot agressiu. Són persones plenes de dissonàncies i dubtes. També poden desenvolupar un control rígid per auto-protegir-se, i patir sentiments de culpa, auto-desaprovació i pessimisme.
Aïllat: són persones que no busquen reforç. Ni en els altres, ni dins seu. Hi ha una pèrdua d'interès de l'individu en aconseguir el plaer o evitar el càstig. Són persones que es relacionen molt poc amb els altres.

Tenint en compte on la persona busca el reforç (independent, dependent, ambivalent o desvinculat) i com ho busca (actiu o passiu), tindrem 8 estils de personalitat:

Independent + Actiu: personalitat que va d’enèrgica a violenta. Aventurer i arriscat.
Independent + Passiu: personalitat segura. Poc empàtic, imaginatiu i serè.
Dependent + Actiu: personalitat sociable. Animat, obert, i pot ser superficial i dramàtic.
Dependent + Passiu: cooperador, complaent, obert i dòcil.
Ambivalent + Actiu: Impredictible, divergent, pessimista.
Ambivalent + Passiu: Respectuós, organitzat, cortès, i afectivitat que pot ser reprimida.
Aïllat + Actiu: Inhibit, alerta, tímid, preocupat i inquiet. Solitari.
Aïllat + Passiu: Introvertit, passiu, modest, inactiu.

Cal recordar que no hi ha estils “purs” de personalitat. Tots estem formats per múltiples estímuls i experiències, i podem ser “persones diferents” depenent de cada situació.

En propers articles aniré ampliant cada un dels estils de personalitat.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada