La negra ombra de la culpa

(Dedicat a N)


La culpa és quelcom molt negre. Ningú la vol, tothom se l'espolsa del damunt. Però, en què consisteix la culpa? Per a què serveix?

En primer lloc, definirem la culpa com una experiència dolorosa respecte a la realitat pròpia o aliena de la qual en som responsables. Cal distingir entre dos tipus de culpes: la culpa sana i la culpa insana.

Culpa sana? Sí. La culpa té la funció de fer-nos reflexionar sobre la responsabilitat que tenim dels nostres actes. Una persona que no se senti mai culpable, probablement no tindrà criteri per distingir entre què està bé i què està malament.

Què és la culpa insana? És aquella que sentim respecte a actes dels quals no som responsables, o respecte a sentiments o pensaments. Provenen dels prejudicis socials, del xantatge emocional,o de la deformació de les idees.

La culpa sana ens serveix per fer una reflexió objectiva respecte a les conseqüències dels nostres actes. Hi ha culpa sana quan hem transgredit una norma que és justa, quan hi ha una responsabilitat personal (hem fet alguna cosa que no està bé), podíem haver triat una altra resposta més sana i hem triat una de destructiva (hem fet mal a algú podent evitar-ho).

En la culpa insana, es fa difícil donar una explicació al nostre sentiment de culpa (per què penso que sóc culpable?) o simplement no hem fet res de manera intencionada per perjudicar als altres.


Una manera de distingir-les és preguntar-nos si podem canviar l’expressió “em sento culpable de...” per la de “sóc responsable de...”.

Una altra diferència és la duració: la culpa sana és breu i es posa remei (es demana perdó o es repara la falta). La culpa insana fa una recreació del sentiment de culpa i hi ha una dificultat per autoperdonar-se. Provoca vergonya i sentiment d'inferioritat.

Podríem parlar d'un tercer cas en el qual la persona mai se sent culpable de res. Pot ser una persona amoral o amb una gran dificultat per posar-se en el lloc dels altres. Ni tant sols és conscient del mal que fa als altres i no aprèn res de les conseqüències dels seus actes. Però quan parlem de culpa insana, ens referim a la persona que es tortura amb sentiments de culpa per coses que no ha fet o simplement per pensaments que li venen al cap.

La culpa sana serveix per prendre responsabilitat dels propis actes, aprendre de l'experiència i després perdonar-se a un mateix. Porta al creixement personal. La persona que tendeix a la culpa insana,  es compara contínuament amb un model de perfecció abstracte, no realista. No aprèn res de la seva experiència de culpa.

La setmana que ve parlarem de la vergonya.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada