De l'adolescent a l'adult jove

La setmana passada vèiem com l’adolescent es troba davant d’una sèrie de valors que li han transmès al llarg de la infància des de diferents àmbits i com ha de triar i decidir d’entre tots ells per a crear la seva pròpia personalitat i escala de valors.
 
Aquests valors tenen a veure amb què es vol aconseguir en la vida, com es vol aconseguir, quin tipus de persona vull ser, i quines son les meves prioritats en la vida, a què li dóno més importància, entre altres coses.
Hi ha tres qüestions fonamentals sobre les que es decideix en aquesta etapa: Com és el món, com son els altres i com sóc jo. I aquestes decisions quedaran molt arrelades en la persona i condicionaran la seva vida i les seves decisions en el futur. Les decisions sobre el món, per exemple, poden ser: “hem vingut a aquest món a treballar”, o “la vida son quatre dies, lo millor és divertir-se”, o “el més important és buscar la felicitat”, o “hem vingut a aquest món a patir”, o “la vida és fantàstica” o “la vida és un fàstic”, etc.
 
 
La decisió de “com son els altres” pot ser de moltes maneres: “els altres m’ajudaran sempre que ho necessiti”, “m’haig de buscar la vida i no haig de comptar amb ningú”, “la gent només vol aprofitar-se de mi, no haig de confiar en ningú”, “lo important és col·laborar i ser un equip”, etc.
 
La decisió sobre un mateix pot ser també molt variada: “seré un exemple de virtut per als altres”, “lluitaré pel salvar el planeta”, “em casaré i tindré fills”, “no em casaré i dedicaré la vida a estudiar i treballar”, “vull ser solter/a per a lligar molt”, etc.
 
En aquesta etapa també es defineix la tendència sexual (cap a un gènere o un altre) i la manera de viure la sexualitat: en això, com en tot, hi té a veure tant l’entorn com la pròpia personalitat. Una persona tímida es relacionarà de manera diferent que una molt extrovertida amb el sexe contrari (o propi). Una persona, els pares del qual son molt lliberals, o per exemple, estan divorciats i tenen relacions amb diferents persones, tendirà a actuar de manera molt diferent que una persona que pertanyi a una família i un entorn molt conservadors i tradicionals. Però, malgrat l’ambient, com hem dit, la persona es defineix a si mateixa, i pot decidir ser diferent que els seus pares.
 
El pas a la següent etapa està marcada per la crisi de la maduració. Es passarà a l’adult jove. Si les decisions s’han pres d’una manera positiva, la persona adquirirà l’autonomia (no haver de dependre dels altres), assolirà la llibertat amb responsabilitat (sabrà a on comencen i acaben els límits de la llibertat) i viurà la seva sexualitat d’una manera sana i responsable.
Si es dona una resolució desfavorable, es caurà en la dependència o en la rebel·lia (i per tant, en no decidir lliurement i de manera madura), les relacions amb els altres es tornaran difícils i hi pot haver una vivència de la sexualitat en termes de repressió, angoixa, o embrutiment, no respectar els sentiments de l’altra persona, etc.
 
La propera setmana: l’adult jove. Decisions importants d’aquesta etapa.


 

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada